Colònies a “Les Tallades”

Aules de Turqueses, Marrons, Blancs, Grocs, Roses, Liles i Verds.

Curs 2015-2016