Dimarts 1 de juny del 2016.

Escola Àuria, grups de Roses, Turqueses, Grocs, Blancs i Marró.