Excursió de les aules de PA, PB i Verds. El dia 30 novembre del 2016. Escola Àuria