Enviar currículum a:apinas@apinas.cat


Descripció de les tasques a realitzar:                   

Funcions específiques menjador:

  • Acompanyament i suport  a l’alumnat durant l’estada en el menjador, és a dir la vigilància i cura de l’alumnat.
  • Preparar i parar el menjador.
  • Orientar en matèria d’educació dels hàbits alimentaris: adquisició hàbits alimentaris socials, correcte ús i conservació del parament, vetllar la higiene personal de l’alumnat abans, durant i després de l’àpat, mantenir l’ordre tot creant un ambient tranquil, servir el menjar, fer menjar l’alumnat, controlar la quantitat de menjar que cada alumne/a menja.

Funcions específiques a l’estona d’esbarjo:

  • Preparar i realitzar tasques lúdic-educatives durant l’estona d’esbarjo, acompanyar els alumnes en qualsevol situació que es presenti, vetllar pel compliment de les normes bàsiques de convivència i la seva resolució.

Enviar currículum a: apinas@apinas.cat


Descripció de les tasques a realitzar:                   

  • Ser intermediàri entre la persona atesa i el seu entorn.
  • Executar els protocols i registres establerts.
  • Atendre acuradament a la persona en la seva higiene, alimentació i vestimenta.
  • Oferir suport i exectuar les activitats establertes en la programació anual i PAII.
  • Rebre i emetre informació escrita per coordinar-se amb la resta de professionals.
  • Ser referent dels usuaris/es.

Enviar currículum a:apinas@apinas.cat


Enviar currículum a:apinas@apinas.cat