L’informem que les dades personals recollides mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades als fitxers:

CONTACTE degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de la “Agència Espanyola de Protecció de Dades”, del qual és responsable APINAS, domiciliada al PASSEIG VERDAGUER nº 45 Apt. Correus 179 08700 Igualada (Barcelona) amb CIF G-08403644, Correu electrònic apinas@apinas.cat, amb la finalitat de posar-se en contacte amb nosaltres per mitjans electrònics, així com sol·licitar informació.

Si bé podrà en qualsevol moment pot oposar a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça apinas@apinas.cat indicant en l’assumpte “BAIXA CONTACTE”.

APINAS es compromet a utilitzar les dades recollides mitjançant aquest formulari, únicament per a la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviat una sol·licitud per escrit, dirigida a PASSEIG VERDAGUER nº 45 Apt. Correus 179 08700 Igualada (Barcelona), o mitjançant correu electrònic a apinas@apinas.cat i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ de DADES”.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la web és APINAS propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet apinas.cat, es troba inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del portal Web.