Deixa'ns les teves dades a continuació:

Nom i Cognoms (*)

NIF / CIF (*)

Telèfon 1 (*)

Adreça (*)

Núm / Pis / Porta (*)

Població (*)

Província (*)

Codi Postal (*)

On t'agradaria ser voluntari?
ESCOLACDIAP/SAPRESIDÈNCIAESPLAILLARSAIC

Correu Electrònic

Estudis (*)

Explica’ns quina experiència tens, per ordre cronològic (*)

Altra experiència no relacionada amb el treball oferta (*)

Trebalels actualment? (*)
SiNo

Adjunta el teu currículum en .pdf. Màxim 4Mb.(*)

Codi de verificacio (*)
captcha

D’acord amb l’establert en la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades recollides, seran incorporades als nostres fitxers i que podrà en qualsevol moment exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la Llei orgànica 15/1999.